Fasaderstvo

Specializirani smo za izdelavo toplotno izolacijskih fasad. Prvi pomen fasade je estetski, saj predstavlja ogledalo naše hiše in s tem poudarja urejenost našega doma, drugi (glavni) pomen pa je zaščita objekta pred izgubami energije (toplote). Tako si znižamo stroške ogrevanja ter izboljšamo bivalno udobje.
Zaradi vedno ostrejših predpisov, predvsem pa zaradi dviga zavesti o varčevanju z energijo, naj bi bila debelina izolacije, ki jo vgrajujemo, med 8 in 10 cm. Z izolacijo debeline 10 cm na zid iz opeke debeline 30 cm dosežemo koeficient toplotne prehodnosti k=0,3 W/m2K, to pa je vrednost, ki ustreza vsem zahtevam standardov.

V primerjavi z zidom iz opeke debeline 30 cm brez izolacije, ki ima koeficient toplotne prehodnosti k=1,45 W/m2K, pa se toplotne izgube zvišajo skoraj za petkrat. Primer: Zahteva eko sklad-a: Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30W/m2 K.

Pri vseh izvedbah fasad moramo paziti na dobro izolacijo toplotnih mostov (balkonskih plošč, obrob okoli vzidanih oken, …), kjer je treba natančno položiti toplotno izolacijo, saj toplotni mostovi močno vplivajo na toplotne izgube. To je včasih dokaj zamudno in nehvaležno delo, vendar pa z njim preprečimo kasnejše nastajanje plesni po vogalih prostorov, ob oknih, balkonskih ploščah.

V primerjavi z notranjo izolacijo je zunanja občutno dražja, seveda pa je tudi tehnično boljša. Čeprav bomo za izolacijo odšteli razmeroma veliko denarja, se nam bo naložba v nekaj letih povrnila preko prihrankov pri porabi energije za ogrevanje ali hlajenje poleg tega, pa bo pogled na naš objekt prijetnejši.