Eko sklad

F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 15 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša največ λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

V primeru, da je na eno ali dvostanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša največ λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, posnete z merilnim trakom, iz katerih bo jasno razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega materiala. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cokla;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.